صفحه پروفایل علم سنجی
فرشید رئیسی
Farshid Raissi
Citations
H-Index
Articles

توزیع مقالات در چارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براساس شاخص SJR

in Scopus
Last Synced: 2021/06/19
Subject Area (Scopus)
Formats Name
  • Raissi, F.
  • Raissi, Farshid
Filtered by:
No. Title Source Date Authors
{{++index}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Journal}} {{item.JournalDetails}} {{item.authors}}