صفحه پروفایل علم سنجی
مسعود مشهدی حسینعلی
Masoud Mashhadi Hossianali
Citations
H-Index
Articles

توزیع مقالات در چارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براساس شاخص SJR

in Scopus
Last Synced: 2021/09/04
Subject Area (Scopus)
Formats Name
  • Hossainali, M. Mashhadi
  • Hossainali, Masoud M.
  • Hossainali, Masoud Mashhadi
  • Mashhadi Hossainali, Masoud
  • Mashhadi-Hossainali, Masoud
Filtered by:
No. Title Source Date Authors
{{++index}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Journal}} {{item.JournalDetails}} {{item.authors}}